For sale: Baby shoes. Never worn.

shoe

Hvordan seks ord kan fortelle en hel historie. 

Ernest Hemingway er ofte den som får æren for å stå bak tidens korteste novelle med kun seks ord. De enkle ordene gjør inntrykk, de får oss til å stille spørsmål og de får oss til å sette sammen de blanke linjene.

Gjør rede for…

I dag er de fleste av oss veldig flinke til å skrive lange avhandlinger. Det er kanskje ikke så rart. Du husker nok stiloppgavene fra ungdomsskolen som kunne se slik ut: «Gjør rede for Henrik Ibsens liv og virke» eller «Skriv fordeler og ulemper om karakterer i skolen.»

Målet var selvsagt å vise kunnskap på de fire sidene som var minimum for stilinnleveringen.

 

Så hvordan påvirker dette bedrifter i dag?

Jo, de sitter ofte på mengder av kunnskap, og produkter som kunder virkelig trenger. Men selve formidlingen er den samme som på ungdomsskolen.

Resultatet blir ofte at det er lange avhandlinger og tungt språk, som ikke tar hensyn til det viktigste: hva har dette å si for kunden?

Noen spørsmål man bør stille seg når man skal skrive en tekst for bedrifter?

  • Hvem er leseren?
  • Hva er det leseren trenger å vite?
  • Hva er det leseren leter etter?
  • Hvordan kan jeg gjøre innholdet interessant?
  • Kan jeg skrive om dette temaet på maks en side?

 

Oppgaven

Så i dag vil jeg gjerne utfordre deg til å gjøre en liten oppgave, som vil gjøre deg flinkere til å komme til poenget med kun noen få ord.

Gjør som Hemingway, og skriv en historie med kun seks ord.