Dipper Bedriftsnett

Veldig mange bedrifter mangler ressursene til å besvare alle innkommende samtaler. Et tapt anrop kan bety en tapt kunde eller forretningsmulighet. Med Dipper Bedriftsnett får du en velfungerende og brukervennlig sentralbordløsning som ivaretar alle dine innkommende samtaler på en profesjonell måte.

• Svært brukervennlig og krever minimalt med administrasjon og opplæring

• Innringer kommer enkelt frem til riktig person eller riktig gruppe

Spør oss gjerne hvilke effektiviseringsgevinster som kan hentes ved å ta Dipper Bedriftsnett i bruk.

Fordeler for dine kunder

• Kortere ventetid

• Innringer treffer riktig person med en gang – men kan også enkelt settes over videre til andre

• God tilbakemelding om hvorfor ansatte ikke kan besvare en samtale med beskjed om når de er ledige igjen

Fordeler for ansatte

• Enkelt og intuitivt å styre egen tilgjengelighet og å se når kollegaer er tilgjengelige for samtaler og møter

• Viktige samtaler (fra barn eller viktige kunder) kan slippe igjennom når du er i møter mens alle andre håndteres på en profesjonell måte av sentralbordetfunksjonaliteten

• Det er enkelt å jobbe effektivt fra hjemmekontor eller på reise siden all kommunikasjon foregår på mobiltelefonen

I Mobil Bedrift finner du funksjoner som:

 • Web-basert sentralbord for PC/Mac/mobil/nettbrett
 • Betjent sentralbordløsning
 • Ubetjent sentralbordløsning – Menystyring
 • Tid og kalenderstyring på sentralbordløsning
 • Administrere kø-tilhørighet og fraværsassistent “på vegne av” i sentralbord
 • Enkel oversikt over bemanning av andre køer i sentralbord
 • Anropslogg på innringer til sentralbord – se hvem innringer har snakket med tidligere
 • Oppfølging av ubesvarte anrop – satt i system
 • Statistikker og rapporter fra sentralbordløsning
 • Samtalestatus på din kollega i kontaktliste
 • Fraværsassistent
 • Fleksible anropsprofiler
 • Mobil App
 • Konferanse – Direkte eller frem i tid
 • Min Side
 • Min Bedrift – Abonnementsoversikt for administrator
 • Sende SMS fra Min Side og Sentralbord
 • Mulighet for samtaleopptak (Tilleggstjeneste)

Dipper er til for smarte bedrifter som liker lave priser og enkle løsninger

Mobilabonnement til din bedrift

Det skal være enkelt å velge abonnement hos Dipper. Det finnes abonnement for de som nesten ikke bruker telefonen og helt opp til de som har hele arbeidshverdagen sin på tlf.

Ta kontakt for å få satt opp riktig løsning til deres bedrift.